CO2-uitstoot volgde bbp-groei niet

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door bedrijven en overheid in ons land is tussen 1990 en 2002 toegenomen met 2,5 procent.

Belga

BR> In dezelfde periode groeide het bruto binnenlands product echter met 24 procent. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau. CO2 ligt voor een groot deel aan de basis van het broeikaseffect. Bedrijven en overheid waren in 2002 samen goed voor 76 procent van de totale CO2-uitstoot. De emissies door huishoudens (verkeer, verwarming enz) zijn niet in rekening gebracht. Dat de CO2-uitstoot de groei van het bbp niet volgt, is volgens het Planbureau te verklaren door de deïndustrialisering in de richting van minder CO2-intensieve activiteiten, de evolutie van de energiemix in de richting van energiedragers met een lagere koolstofinhoud (bv de vervanging van kolen door gas in de elektriciteitscentrales) en de afname van energie-intensiteit van de Belgische productie (vooral in de landbouw- en dienstensector). De uitstootverlagende impact van die drie factoren was over de beschouwde periode ongeveer even groot. Hun gezamenlijke impact was echter onvoldoende om de totale CO2-uitstoot door bedrijven en overheid in 2002 onder het niveau van 1990 te doen uitkomen.