Grootschalige controle op Roeselaarse automarkt

Bij een grootschalige controle op de tweedehands automarkt van Roeselare zijn zondagvoormiddag twintig illegalen en drie geseinde personen opgepakt.

Belga

Aan de actie namen zowat zestig mensen deel van de lokale politie, het Kortrijkse parket, Dienst Vreemdelingenzaken en Binnenlandse Zaken. De automarkt, die elke zondagvoormiddag op een parkeerplaats van een groothandelszaak plaatsvindt, werd hermetisch afgesloten. Alle aanwezige personen werden gecontroleerd. Het was vooral de bedoeling in kaart te brengen wie de markt frequenteert. Dat materiaal zal nadien vergeleken worden met andere gegevens die de recherche al ter beschikking heeft.

De Roeselaarse automarkt kampt vooral met activiteiten van ronselaars in de wijde omgeving van de markt. Die klampen autobestuurders op de openbare weg aan om hun wagen te verkopen. Op die manier brengen ze de verkeersveiligheid in het gedrang. In de marge van de automarkt zijn er ook vaak meldingen van geweld, afpersing, bedreigingen en wordt er rondgereden met duplicaatnummerplaten. Vaak werken op de automarkt ook stromannen voor autohandelaars. Ook de eigen veiligheidsdienst op de automarkt werd gecontroleerd.