Freya Van den Bossche dient klacht in tegen Knack

Sp.a-vice-premier Freya Van den Bossche dient klacht in tegen Knack-journalist Koen Meulenaere wegens laster en eerroof.

Belga

Dat heeft de minister donderdag bevestigd. Aanleiding zijn de beschuldigingen van het weekblad dat Van den Bossche haar thesis niet alleen geschreven heeft.

Meulenaere schreef al weken over de universiteitsthesis van Freya Van den Bossche en zaaide daarbij twijfel over de auteur van de thesis, die over de grens tussen onthullings- en sensatiejournalistiek handelde.

Van den Bossche dient nu klacht in omdat Knack volgens haar liet weten dat de beweringen bittere ernst zijn. "Het ging eerst om satire en ik heb altijd mijn best gedaan om dat ook zo op te vatten. Maar nu heeft Knack laten weten dat het om een beschuldiging gaat. Dan doe ik wat elke mens zou doen en reageer ik. Ik wil dat de waarheid de bovenhand haalt", verklaarde de minister donderdagavond.

Woensdag zette het weekblad de thesis integraal op zijn weblog en laat het de lezers stelling innemen. Daarop haalde de minister naar eigen zeggen haar nota's en kladversies van onder het stof en liet ze weten dat die voor iedereen ter inzage op haar kabinet lagen. In een mededeling liet de Gentse professor Els De Bens dan weer optekenen dat ze nauw betrokken was bij het wordingsproces van de licentiaatsthesis.

De advocaat van de minister, meester Walter Van Steenbrugge, laat donderdagavond weten dat het gaat om een "een ernstige en lasterlijke betichting, die in wezen laat verstaan dat de minister zich zou hebben bezondigd aan schriftvervalsing door haar naam te zetten onder een thesis die zij niet zelf zou hebben geschreven". Dat is leugenachtig en dat zal de minister ook bewijzen, voegt hij eraan toe.

Van Steenbrugge wijst erop dat wie van laster wordt beschuldigd ook moet kunnen bewijzen dat dit niet zo is. Meulenaere zal dus moeten bewijzen dat de thesis niet door Freya Van den Bossche werd geschreven. "Dit bewijs kan onmogelijk geleverd worden, daar de aantijging elke grond mist", luidt het. Volgens de Gentse advocaat zal de minister in de zaak geen afwachtende houding aannemen en bij de onderzoeksrechter zelf het bewijs leveren dat ze wel degelijk de thesis zelf heeft geschreven.

Tot slot merkt Walter Van Steenbrugge nog op "dat het een misplaatste persoonlijke aanval betreft zonder maatschappelijke waarde, dat de aanval niets te maken heeft met politiek of beleid en alleen betrekking heeft op feiten die de eer en waardigheid van de minister geheel ten onrechte in het gedrang brengen en dat de aantijgingen onjuist zijn en zelfs nodeloos kwetsend. Onnodig te zeggen dat de minister door deze onrechtmatige daden schade lijdt en heeft geleden".