Waalse regering vindt overschot van 87 miljoen bij begrotingscontrole

De Waalse regering heeft donderdag de begrotingswijziging goedgekeurd. Bij de controle is een surplus van 87,14 miljoen euro gevonden, "een zeldzaam feit in de geschiedenis van de Waalse begroting", zei Begrotingsminister Michel Daerden.

Belga

Verklaringen voor het overschot zijn te vinden bij de reserve van 44 miljoen euro die vorig jaar is aangelegd op vraag van de federale regering om de algemene begrotingsnormen te halen. Daarnaast zijn er meer inkomsten uit de registratie-, schenkings- en successierechten. Die belastingen zijn bij een recente hervorming verlaagd. De begrotingswijziging zal het gewest toelaten om voor de eerste keer het bedrag van de uitstaande facturen tegenover leveranciers, zowat 2,35 miljard euro, te verminderen. Daarvoor is 44 miljoen euro voorzien. Daarnaast zullen ook middelen gaan naar niet-voorziene uitgaven, zoals het herstellen van wegen die door streng winterweer zijn beschadigd.

Ongeveer 15 miljoen euro is voorzien voor de solidariteit met de Franse Gemeenschap, die af te rekenen heeft met een gezondheidsindex die sneller stijgt dan voorzien. De schulden van het Waals Gewest worden ook sneller dan voorzien afgebouwd. Bij de begrotingscontrole dalen van 80,8 procent naar 78,2 procent van de inkomsten. Doel is om tot 72,5 procent schulden te komen in 2010.