Socio-economische visienota Leterme deze zomer klaar

Nog deze zomer, waarschijnlijk voor het reces, komt de Vlaamse regering met een socio-economische visienota.

Belga

BR>Dat heeft minister-president Yves Leterme woensdag gezegd in het Vlaams parlement in een antwoord aan Filip Dewinter (Vlaams Belang), die vroeg naar de timing van het zogenaamde "businessplan". Volgens Leterme moet de nota de visie van de Vlaamse regering vastleggen over de sociaal-economische toekomst van Vlaanderen. De nota zal een aantal concrete projecten bevatten in de lijn van het beleid van de afgelopen jaren en passend in de meerjarenbegroting. De nota zal ook een open aanbod bevatten aan de sociale partners en in het najaar ter debat worden voorgelegd aan het parlement. De rode draad in de nota wordt de noodzakelijke internationalisering van de Vlaamse economie. Leterme haalde vier "succesfactoren" aan: talentontwikkeling, de logistieke ligging van Vlaanderen, innovatie en creativititeit en de rol van de overheid. Dewinter vroeg of er rond het plan een communicatiecampagne volgt en of Leterme hiermee midden de sperperiode voor de lokale verkiezingen de Vlaamse regering in het zonnetje wou zetten. De Vlaams Belang-fractieleider stelde dat hij dit desgevallend zou aanvechten bij de rechtbank.