Vlaams parlement voor internationale inperking handel in vrije wapens

Het Vlaams parlement vraagt de Vlaamse regering er bij de landen die zich verzetten tegen een inperking van de handel op lichte wapens op aan te dringen hun verzet te staken.

Belga

BR>Daarover is woensdag een resolutie van Groen! unaniem goedgekeurd. Aanleiding voor de resolutie is een nakende VN-conferentie over het actieprogramma ter voorkoming en bestrijding van de illegale handel in lichte wapens. De voorbereidingsconferentie in januari is een maat voor niets geworden, zegt Groen!, omdat verschillende landen, waaronder de VS, Iran en Israël zich met de steun van onder meer China en India verzetten tegen een verdieping van het actieprogramma. De resolutie vraagt de Vlaamse regering nu om via de federale regering en de ambassades van alle landen die tegen een verdere inperking van de handel in lichte wapens zijn hun verzet op te geven.