Vlaamse ombudsdienst kan weer huisvestingsklachten behandelen

Het Vlaams parlement heeft woensdag unaniem een wijziging aan het decreet op de Ombudsdienst goedgekeurd.

Belga

BR>Die was nodig omdat klachten over sociale huisvestingsmaatschappijen niet meer mogelijk waren door een uitspraak van het Hof van Cassatie. De goedgekeurde tekst zorgt ervoor dat de Vlaamse ombudsdienst klachten kan behandelen over alle bestuursinstanties die actief zijn in materies waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Daardoor zullen ook klachten over bijvoorbeeld vrije onderwijsinstellingen kunnen worden doorgestuurd naar de ombudsman.