Uitstel leegstandsheffing voor wie verwaarloosde bedrijfsruimte erft

Wie een verwaarloosde of leegstaande bedrijfsruimte erft, riskeert niet langer meteen een aanslagbiljet voor leegstandsheffing in de bus te krijgen.

Belga

BR>Het Vlaams parlement heeft daarover woensdag unaniem een decreet van Vlaams minister voor Financiën Dirk Van Mechelen goedgekeurd. Het decreet van minister stemt de procedure voor de heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes af op die van de onroerende voorheffing en op de leegstandsheffing op woningen. Eigenaars van bedrijfsruimtes die twee jaar na elkaar in de inventaris voor verwaarlozing en leegstand opgenomen zijn, moeten nu een heffing betalen. Wanneer de eigenaar de ruimte voor het einde van die twee jaar verkoopt, moet de koper niet meteen een heffing betalen, maar krijgt hij twee jaar respijt. Die respijttermijnen zijn er nu echter niet voor wie zo'n bedrijfsruimte erft. Die loopt nu het risico meteen een aanslagbiljet in de bus te krijgen, zonder dat hij de kans krijgt zijn pand te renoveren. Vaak gaat het om meerdere erfgenamen, die nog onderling moeten beslissen wat ze met de ruimte in kwestie gaan doen. Het nu goedgekeurde decreet geeft hen nu ook twee jaar uitstel, net zoals bij de leegstandsheffing op woningen. Het decreet verlengt ook de bezwaartermijn voor leegstandsheffingen op bedrijfsruimtes van één tot drie maanden, naar analogie met de onroerende voorheffing.