TEC vervoerde 191,8 miljoen passagiers in 2005

De Waalse openbare vervoersmaatschappijen (TEC) vervoerden in 2005 191,8 miljoen passagiers, 3,34 procent meer dan het jaar voordien.

Belga

BR>Dit nieuw record voor het openbaar vervoer in Wallonië wordt deels verklaard door de verplichting voor reizigers om vooraan de bus op te stappen, en dus het kunnen voorleggen van een vervoersbewijs. De perspectieven voor dit jaar zijn bemoedigend. In de eerste drie maanden van 2006 steeg het aantal reizigers met 10,45 pct ten opzichte van dezelfde periode in 2005. De inkomsten uit vervoersactiviteiten stegen in 2005 tot 84,7 miljoen euro, of 2,98 pct meer dan in 2004. Op financieel vlak kende de TEC en de koepelmaatschappij, de Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT), enkele teleurstellingen. Ze werden de provisies opgetrokken om het hoofd te bieden aan gevolgen van enkele juridische beslissingen die overgeerfd werden van de voormalige Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux (SNCV). De geconsolideerde resultaten kwamen daarmee uit op een verlies van circa 5 miljoen euro. Jean-Marc Vandenbroucke, adjunct administrateur-generaal, benadrukte dat het om niet-recurrente uitgaven gaat. Vanaf 2006 zullen de resultaten van TEC en de SRWT opnieuw in evenwicht komen.