Japan keurt antizelfmoordwet goed

Japan, land met een van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld, heeft donderdag een wet uitgevaardigd waarin zowel de regering als de werkgevers opgeroepen worden tot maatregelen om zelfmoorden te voorkomen.

Belga

In 2005 maakten 32.000 Japanners (op een bevolking van 120 miljoen) een eind aan hun leven. Het aantal ligt vijf maal zo hoog als de verkeersdoden, aldus de politie. De wettekst beklemtoont de verantwoordelijkheid van de regering en van de plaatselijke autoriteiten inzake het treffen van preventiemaatregelen en de hulp aan getroffen gezinnen. De nieuwe wet beveelt tevens de bedrijfsleiders aan grotere aandacht te schenken aan de mentale gezondheid van hun werknemers en vraagt hen hulp te bieden aan degenen die zich van het leven willen benemen.

Bijna driekwart van de zelfmoordgevallen vorig jaar had betrekking op mannen en bijna de helft van alle slachtoffers was werkloos, aldus de politie. Japan heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een van de hoogste zelfmoordcijfers in de geïndustrialiseerde wereld, namelijk 24,1 per 100.000 inwoners. Japan wordt enkel voorafgegaan door Rusland en Hongarije.