Steun voor EU-toetreding in Turkije brokkelt af

De steun van de Turken voor het lidmaatschap van de Europese Unie brokkelt af.

Belga

BR>Uit opiniepeilingen in de Turkse media blijkt woensdag dat nog slechts 57,3 procent van de Turken momenteel de toetreding van hun land tot de Unie steunt. Twee tot drie jaar geleden, toen het debat over de opening van toetredingsonderhandelingen met Turkije volop aan de gang was, haalden de Turkse voorstanders van het EU-lidmaatschap nog meerderheden van 70 procent en meer. Nu is de steun teruggevallen tot het niveau van 1996.