Bengalezen getroffen door wateroverlast

Ongeveer tweehonderdduizend mensen in het noordoosten van Bangladesh zijn geïsoleerd geraakt door hevige regenval en daarmee gepaard gaande overstromingen.

AP Ned

BR>De Bengalese autoriteiten hebben dit woensdag bekendgemaakt. De wateroverlast is speciaal groot in de stroomgebieden van de rivieren Surma en Kushiara, een kleine tweehonderd kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Dhaka. Het gebied grenst aan de Indiase deelstaat Assam, die ook kampt met overstromingen. Het zwaarst getroffen zijn de districten Zakiganj en Kanaighat, ongeveer negentig kilometer ten oosten van de stad Sylhet. In de districten zijn veel huizen weggeslagen en staan landbouwgronden onder water. In Sylhet zelf komt het water in bepaalde wijken tot kniehoogte. Veel dorpelingen hebben samen met hun vee een goed heenkomen gezocht op hoger gelegen stukken grond of in schoolgebouwen. Ook wegen, spoorrails en veerbootterminals zijn ondergelopen, waardoor het verkeer in de regio grote hinder ondervindt.