Diestse school start sms-communicatiesysteem met ouders

De Diestse middenschool Prins van Oranje gaat als eerste in Vlaanderen via sms, e-mail en voicemail ouders informeren over uiteenlopende zaken, als ze tot dit direct communicatiesysteem toetreden.

Belga

De school deed voor de uitbouw van het communicatiesysteem beroep op de Mergroup. Ouders of andere mensen (grootouders, buren...) kunnen zich inschrijven en aangeven in welke gevallen zij door de school wensen verwittigd te worden. Men heeft hierbij de keuze tussen bijvoorbeeld onwettige afwezigheden, strafstudie, onvoorziene omstandigheden (bv. vertraging busreis), verlofdagen, schoolactiviteiten (bv. laarzen meebrengen voor bosklassen), oudervergaderingen, medische onderzoeken, examenroosters... Om fraude te vermijden wordt elk bericht aan een schoolabonnee vergezeld van een code.

Het systeem werkt overigens in twee richtingen. Zo kunnen ook ouders informatie opvragen via een sms-nummer. Ze kunnen op die manier te weten komen of hun kind bijvoorbeeld effectief in school is gearriveerd, of informatie opvragen als de verlofdagen, openingsuren secretariaat of bibliotheek, inschrijvingen voor het volgende schooljaar, enz.