Leuven wil op termijn sluiting verbrandingsoven in Wilsele

De Leuvense burgemeester Louis Tobback heeft dinsdagavond tijdens een debat in Wilsele gesteld dat het stadsbestuur zich in 2011 zal verzetten tegen de verlenging van de dan aflopende milieuvergunning van de verbrandingsoven die Machiels uitbaat aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele.

Belga

Deze oven verbrandt medisch afval van ziekenhuizen, farmaceutisch afval en specifiek verpakt industrieel afval. Deze verbrandingsoven diende in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw te sluiten op bevel van de Milieu-inspectie.

Daarop werd geïnvesteerd in een nieuwe installatie. In 2002 wezen de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij in de omgeving van de oven opnieuw op te hoge dioxinewaarden. Sindsdien is de situatie verbeterd en bleven de waarden steeds onder de toegestane 26 pg TEQ/m2 per dag.