Vandenbroucke overlegt met scholen over opvang bij deliberaties

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke zal overleg plegen met de koepels van de inrichtende machten van de scholen over hoe scholen de nodige tijd voor het verbeteren van examens en deliberaties kunnen verzoenen met de vraag van ouders naar opvang op school op het einde van het jaar.

Belga

BR> Dat heeft de minister in het Vlaams parlement geantwoord aan Joris Vandenbroucke (spirit). Die wees op de ongerustheid bij ouders over het uitblijven van opvang in scholen omdat leerkrachten moeten delibereren. De onderwijsminister zegt dat voor eventuele maatregelen hiertegen een wijziging aan de regelgeving nodig is en dat dit dus te vroegste volgend schooljaar zal kunnen gebeuren. Intussen moeten de scholen de huidige regelgeving respecteren.