Kloosterordes steunen actie mensen zonder papieren

Enkele kloosterordes uit Leuven hebben woensdag hun steun betuigd aan de actie van zo'n 30 mensen zonder papieren die door hun verblijf in de Sint-Lambertuskapel van de Universitaire Parochie van Leuven een verblijfsvergunning willen afdwingen.

Belga

BR>De actie startte vorige week in de Don Boscokerk en is inmiddels verhuisd naar de kapel. Het was pater Koos Van Schie van de missionarissen van Steyl die het initiatief tot de actie nam en woensdag een steunbrief overhandigde aan de actievoerders. "Ik heb enkel die kloosterordes aangeschreven van wie in Leuven een provinciale overste aanwezig is en kreeg de steun van de Dominicanen, Assumptionisten, Franciscanen en Monfortanen. Op een na hebben ze dus allemaal positief gereageerd", aldus Van Schie. "We wensen dat er in de wet een asiel- en regularisatiebeleid wordt opgenomen dat tegelijk de arbitraire beslissingsbevoegdheid van de minister inperkt en de criteria voor regularisatie duidelijk en humaan formuleert zonder willekeur", aldus de kloosterordes in hun steunbrief. Ook UDP, die de kerkasielacties overal te lande organiseert, streeft dit na en heeft terzake een wetsvoorstel uitgewerkt.