Tweetaligheid Brusselse politieagenten onvoldoende

Er schort nog steeds iets aan de tweetaligheid van de politieagenten in de Brusselse politiezones. Dat stelt Brussels CD&V-parlementslid Walter Vandenbossche.

Belga

BR> Nochtans kregen de bewoners garanties dat ze geholpen kunnen worden in hun moedertaal. De politiehervorming voorzag in een overgangsperiode van vijf jaar waarin eentalige agenten hun taalbrevet konden halen. Volgens Vandenbossche is die termijn op 1 april verlopen en is de tweetaligheid onder de politieagenten er nog niet echt op verbeterd. Dat verhindert het federale niveau niet om de overgangsmaatregel mogelijk te verlengen met 18 maanden. Zo wordt niet alleen de wet voor langere tijd buitenspel gezet, maar is ook de weg open voor een nieuwe reeks "illegale benoemingen", aldus Vandenbossche. Indien die verlenging er komt, wil Vandenbossche naar het Arbitragehof trekken.