Federatie van huisartsenverenigingen brengt witboek uit

De federatie van huisartsenverenigingen van Brussel heeft een witboek gepubliceerd met tien voorstellen om de medische opvolging te verbeteren van OCMW-patiënten in Brussel.

Belga

BR> De uitgave vindt plaats in een sociale context, waarin de gezondheidszorg almaar minder toegankelijk lijkt. Het boek is gedeeltelijk gebaseerd op de resultaten van een discussiegroep van huisartsen. De vertegenwoordigers van de lokale verenigingen -dokters op het terrein- stoten op een aantal algemene problemen. In hun voorstel vraagt de federatie dat patiënten toegang blijven krijgen tot gezondheidszorg in het centrum dat hun voorkeur wegdraagt. Ze willen ook het gebruik van de gezondheidskaart van het OCMW promoten. De federatie roept bovendien op tot voldoende transparantie in de toegankelijkheid van medische hulp.