Laatste belastingaangiftes op 7 juni verstuurd

Talrijke belastingplichtigen zouden hun belastingbrief nog niet hebben ontvangen. De aangiftes moeten echter ingevuld ingediend worden tegen 19 juli. De fiscale administratie stelt dat de laatste aangifteformulieren op 7 juni zijn verstuurd.

Belga

Op het kabinet van minister van Financiën Didier Reynders benadrukt men dat de belastingplichtigen een maand de tijd moeten krijgen om hun aangifte in te vullen.

Het versturen van de aangifteformulieren verliep over een periode van vijf weken en de laatste van de 1,087 miljoen brieven werd op 7 juni op de bus gedaan, zo luidt het bij de administratie van Financiën. De aangifteformulieren worden gedrukt in Aalst en dan naar het Post-hoofdkantoor in Antwerpen gestuurd. Het gaat om non-prior-zendingen, verduidelijkt men.

Op het kabinet van de bevoegde minister Reynders herinnert men eraan dat de belastingbetaler wettelijk gezien recht heeft op een maand voor het invullen van zijn aangifte. Uiterste datum voor het indienen van de aangifte is 19 juli. De situatie wordt daarom op 19 juni geëvalueerd.