Eric Massin wordt tijdelijk voorzitter PS-afdeling Charleroi

Kamerlid Eric Massin is (43) woensdag tot interimvoorzitter van de PS-afdeling van Charleroi benoemd.

Belga

Patrick Moriau nam dinsdag ontslag uit deze functie. Massin zal de Franstalige socialistische partij van Charleroi tot het einde van dit jaar leiden. Ondertussen zou via verkiezingen binnen de Parti Socialiste een nieuwe voorzitter van de partijafdeling gekozen worden.

Het lokale partijbestuur besliste voorts op 26 juni bijeen te komen om over de nota van Moriau over de vernieuwing van de PS te praten. Daarna wordt een synthesenota opgesteld, die op 1 juli aan de leden van het federale partijcomité wordt voorgelegd. De maatregelen in deze nota zullen na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober besproken worden op een congres waarop ook de verkiezingsuitslag aan bod komt.

Massin, een advocaat, zetelt sinds 2004 in de Kamer. Hij was voorzitter van de PS-jongeren en was tot dusver vice-voorzitter van de PS-afdeling van Charleroi.