Vandenbroucke pakt schoolkosten aan

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke heeft een ambitieus plan klaar om de onderwijskost voor ouders te drukken.

Belga

De sp.a-minister dokterde een reeks maatregelen uit die enerzijds alle ouders ten goede komen en anderzijds vooral ouders met een lager inkomen moeten helpen.

Decretaal mogen in het basisonderwijs de echte onderwijskosten, zoals voor potloden en een gradenboog, niet aan ouders doorgerekend worden. Veel scholen doen dat toch door een gebrek aan middelen. Ook zijn er kosten waarvoor ouders de rekening krijgen, maar die niet strikt nodig zijn, zoals voor ringmappen, kaftpapier en uitstappen.

Daarom stelt Vandenbroucke voor dat de kosteloosheid in het basisonderwijs vanaf schooljaar 2007-2008 een feit wordt. Voor de kosten die naar de ouders kunnen worden doorgeschoven, pleit hij voor een dubbele maximumfactuur: een minder scherpe voor meerdaagse uitstappen en een zeer scherpe voor de andere 'echte kosten'.

Vandenbroucke plaatst daar een dubbele inspanning tegenover. In 2007 wil hij elke school per kind 45 euro werkingsmiddelen geven. Daardoor stijgen de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs met 29,5 miljoen euro. Een tweede impuls van 82,5 miljoen euro zal in het het nieuwe financieringsysteem vervat zitten waaraan de minister werkt.