Liga stelt zich burgerlijke partij tegen Hans Van Themsche

De Liga voor Mensenrechten stelt zich burgerlijke partij in de zaak tegen Hans Van Themsche.

Belga

Dat laat de Liga donderdag weten in een persmededeling. "De redenen voor deze burgerlijke partijstelling zijn het uitgesproken racistische karakter van de moord en de weerslag die zulks heeft op grote delen van de bevolking. Deze racistische moord kan aanleiding geven tot gevoelens van angst, onzekerheid en onverdraagzaamheid", aldus de Liga.

Van Themsche verklaarde na zijn arrestatie dat hij doelbewust op zoek was gegaan naar mensen van buitenlandse afkomst om hen neer te schieten. "Het behoort tot de maatschappelijke opdracht van de Liga op te treden in geval van racistische gewelddaden. De wetgever heeft ons daartoe ook de bevoegdheid verleend in het kader van de antiracisme- en antidiscriminatiewet", stelt de Liga.

Haar hoofdbekommernis is dat er voldoende aandacht besteed wordt aan het racistische aspect van de zaak en dat het onderzoek in die richting voldoende gevoerd wordt.