Winkeliers niet gelukkig met plannen voor Bist

De winkeliers van de Bist en omgeving zijn niet echt gelukkig met het voorontwerp van het vernieuwde plein, zoals dat in het districtshuis werd gepresenteerd.

ghouben

Ze maken op heel wat punten voorbehoud en vinden dat te weinig rekening wordt gehouden met het comfort van hun klanten.

”Onze leden zitten met veel vragen en opmerkingen”, zegt voorzitter Patrick Alpaerts van Unizo Wilrijk. ”In de eerste plaats kregen wij graag duidelijkheid over de duur van de werken. Wordt het een jaar of (veel) langer? Wat met de toegankelijkheid van de winkels? Zullen zaken tijdelijk moeten sluiten? Blijft de Bist gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor het openbaar vervoer?” Ook de verkeersafwikkeling op het heraangelegde plein vindt geen genade in de ogen van de winkeliers. ”De parking zou slechts één inrit hebben, wat volgens ons te weinig is. Bovendien wordt door het aanplanten van bomen het aantal plaatsen nog eens gevoelig verminderd,” zegt Alpaerts. ”Verder zijn wij er tegen gekant dat zowel de wekelijkse markt als de kermis op de parking zullen plaatsvinden. Wij zijn voorstander om die te verplaatsen naar de ruimte voor groen en spel. Want een markt kan toch pas echt goed draaien als er voldoende parkeermogelijkheid is.” Unizo Wilrijk heeft al een slechte ervaring gehad met de heraanleg van de Kern. ”Dat moest een primeur worden, een pareltje. Maar het resultaat was en blijft bedroevend”, vindt Alpaerts. ”Wij willen niet een tweede keer het slachtoffer worden van experimenten. En daar het pas om een voorontwerp gaat, hopen wij dat het districtsbestuur met onze verzuchtingen zal rekening houden.”