Antwerpen moet meer energie besparen

Er is nog veel werk aan het woonpatrimonium van de provincie Antwerpen. Vooral op het vlak van energiebesparende maatregelen moet er nog een tandje bijgestoken worden.

Belga

BR>Zo heeft 51 pct van de woningen geen geïsoleerde buitenmuren en 39 pct van de woningen beschikt niet over een geïsoleerd dak, Voorts heeft 34 pct geen geïsoleerde verwarmingsbuizen en 28 pct van de Antwerpse woningen is niet uitgerust met dubbele beglazing. Dat blijkt uit de studie Focus op Wonen 4 van de Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) waarvan de resultaten woensdag werden voorgesteld. Uit het onderzoek, dat werd gerealiseerd aan de hand van de gegevens van de sociaal-economische enquête van 2001, blijkt overigens dat Mortsel, Lier, Kalmthout, Kapellen, Boom en Niel de zwakste woonprofielen van de provincie hebben. "Dat kan een vreemde conclusie zijn als je bedenkt dat veel mensen veel geld willen neertellen om in deze gemeenten te wonen, maar een positief criterium voor ons onderzoek was onder meer de aanwezigheid van veel sociale huisvestingsmaatschappij-huurwoningen en daar scoren deze gemeenten slecht op", zegt onderzoekster Iris Raemdonck. Een andere indicator voor een gunstig woonprofiel was het percentage oude woningen. Daaruit blijkt dat de verschillen tussen de gemeenten gigantisch groot zijn. Zo scoort Niel met 45 pct oude woningen (bouwjaar voor 1946) het slechtst van de provincie. Aartselaar staat, met slechts 7 pct oude woningen, dan weer bovenaan het lijstje.