VLM boos op Groen!

Luchtvaartmaatschappij VLM Airlines en zakenluchtvaartgroep Flying Group zijn niet te spreken over de uitlatingen van Groen! Antwerpen rond de luchthaven van Deurne.

Belga

BR>Ze benadrukken dat er een akkoord is om de startbaan niet te verlengen. Dat Groen! Antwerpen suggereert dat die verlegingen er op termijn toch zou komen, is volgens de luchtvaartbedrijven "pure desinformatie". Groen! Antwerpen verklaarde woensdag dat dat luchthavens niet thuishoren in woongebieden en pleit daarom voor een afbouwscenario van de luchthaven van Deurne. De partij wijst het plan-MER (Milieueffectenrapport) rond de luchthaven af. Het plan laat te veel pistes onbeantwoord, waardoor ze een uitbreiding van de luchthavenactiviteiten, de ontwikkeling van een nieuwe bedrijvenzone en alsmaar groeiende verkeersoverlast vrezen. "De luchthaven ligt er al sinds de jaren '20. Woongebieden horen niet thuis vlak bij een luchthaven. Dit is het gevolg van slechte ruimtelijke ordening", repliceren VLM en de Flying Group in een gezamenlijk persbericht. Daarnaast kan men volgens hen "de luchthaven niet aan de ene kant verwijten verlies te maken en aan de andere kant de ontwikkeling van rendabele activiteiten tegenhouden". Groen! Antwerpen stelde ook dat een onderzoek naar een eventuele ondertunneling van de Krijgsbaan in Borsbeek, een U-bocht of een combinatie van beiden weggegooid geld is. "Het is bijzonder merkwaardig dat Groen! een MER (Milieueffectenrapporten) weggegooid geld vindt. Dat is precies een analyse om te kijken welke oplossing de minste milieubelasting met zich brengt teneinde de luchthaven conform te maken met de internationale veiligheidsregels", luidt de reactie. Groen! twijfeltde ook aan het voorgestelde groeiscenario van de luchthaven. VLM en de Flying Group geloven echter "rotsvast" dat de luchthaven "op korte termijn rendabel kan gemaakt worden, indien de luchthaven beantwoordt aan de internationale veiligheidsvereisten". "Bovendien liggen er voorstellen op tafel waarbij de uitbating van de luchthaven geprivatiseerd wordt zodat er geen overheidssteun meer nodig zou zijn", besluiten VLM en Flying Group.