Dewael ontkent regularisatie zonder dossier bij DVZ

De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ontkent dat er het afgelopen jaar mensen zijn geregulariseerd over wie er geen dossier bestond bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Belga

Hij reageert daarmee op een bericht in De Standaard waaruit moet blijken dat de minister illegalen regulariseert die daarvoor niet eens een aanvraag hebben ingediend. De krant citeert de woordvoerder van de organisatie UDEP, die de kerkbezettingen organiseert. Hij zegt zelf een voorbeeld van dergerlijke praktijk te zijn.

Freddy Roosemont, directeur-generaal van de DVZ, ontkent dat bericht formeel. "Hij had al lang een asielaanvraag lopen", aldus Roosemont.

Dewaels woordvoerder, Jo De Ro, wijst erop dat het de directeur-generaal is die op basis van de criteria die de minister hanteert, al dan niet een regularisatie toestaat. De toetsing van die criteria gebeurt door een ambtenaar op basis van een individueel dossier.

De richtlijnen aan de DVZ zijn duidelijk, stelt de woordvoerder. De minister heeft die ook al meermaals herhaald. Als criteria voor regularisatie gelden de medische toestand van de kandidaat, de langdurige procedure en prangende humanitaire redenen.

Roosemont wil ook de verwarring uit de wereld helpen tussen enerzijds een dossier hebben bij de DVZ en anderzijds de asielaanvraag. Er bestaan ook dossiers van mensen die geen asielaanvraag hebben ingediend, maar die bij DVZ terechtkomen na bijvoorbeeld in ons land te hebben gestudeerd of naar hier kwamen in het kader van gezinshereniging. "Maar mensen die absoluut onbekend zijn bij ons, krijgen nooit een positieve regulariseringsbeslissing", aldus Roosemont.