Staking betoncentrales "buiten proportie" volgens FSBP

De Federatie voor Stortklaar Beton (FSBP) vindt dat de vakbonden met de staking bij de betoncentrales "een buitenmaatse druk" op de onderhandelingen leggen "die ook tegen het belang van de werknemers ingaat".

Belga

Volgens de werkgeversorganisatie kan "de veranderende context waarin de markt de jongste jaren evolueert", onmogelijk genegeerd worden bij de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst.

Om op die context in te spelen, "moeten we de flexibiliteit in de organisatie van het werk in functie van de bouwwerven verhogen (...) Zoniet dreigen we geleidelijk aan uit de markt gesloten te worden", aldus de FSBP in een mededeling.