Onderzoeksrechter niet gestraft voor dwaling pedofiliezaak Outreau

De Franse onderzoeksrechter Fabrice Burgaud, de man achter het fiasco van de pedofilie-affaire van Outreau, wordt niet gestraft ondanks de "tekortkomingen" in zijn werk. Dit heeft de justitiële inspectiedienst, belast met een onderzoek naar deze gerechtelijke dwaling, meegedeeld.

Belga

De 34-jarige magistraat, die door vrijgesprokenen in de affaire als de oorzaak van hun nachtmerrie werd bestempeld, "heeft geen fout begaan die een tuchtstraf verdient", zo luidt het rapport van de inspectiedienst.

Vrijgesprokenen hadden tegenover een parlementaire onderzoekscommissie de werkwijze van de onderzoeksrechter heftig gehekeld. Sommige van hen hebben tot drie jaar in de cel gezeten. De inspectie vindt dat de keuzes of nalatigheden van onderzoeksrechter Burgaud "vooral het gevolg zijn van zijn gebrek aan ervaring en een zekere onhandigheid".

Volgens de onderzoekers was de onderzoeksrechter evenwel niet geneigd om een kritische blik te werpen op zijn werk. Maar ook de andere magistraten, die veel meer ervaring hadden, hebben hem niet op zijn fouten gewezen.

De inspectie wijst ook op een tekort aan materiële middelen en personeel, alsook de grote druk vanuit de media en het gevoelige karakter van deze zaak. Dertien van de zeventien beschuldigden werden vrijgesproken, van wie zeven in eerste aanleg in 2004. Enkele uren na de vrijspraak in beroep van zes andere, op 1 december 2005, bood minister van Justitie Pascal Clément zijn excuses aan. Ook president Chirac verontschuldigde zich ten opzichte van de mensen die waren vrijgesproken. Woensdag heeft de parlementaire commissie die na het schandaal in het leven werd geroepen, tachtig voorstellen gepresenteerd om de Franse justitie te hervormen./.SER/LVK ./. 091924 JUN 06