Sterke stijging gedwongen opnames in psychiatrie

"Jaar na jaar worden er meer Vlamingen gedwongen opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen", zegt Raf De Rycke, gedelegeerd bestuurder van de Broeders van Liefde, in Het Nieuwsblad/Het Volk. Op basis van cijfers voor Oost-Vlaanderen was 2005 volgens hem opnieuw een recordjaar.

Belga

Uit die extrapolatie leert hij dat in alle Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen in 2005 2.400 tot 2.500 gedwongen opnames waren. De oorzaken van de stijging zijn niet geheel duidelijk. Het stijgend misbruik van roesmiddelen als alcohol, drugs of geneesmiddelen speelt mee. Net als maatschappelijke fenomenen als stress en vereenzaming.

De meest recente cijfers van de FOD Volksgezondheid dateren van 2003, maar ook in die cijfers is een duidelijke stijging merkbaar, tot 1.968 in 2003.