Politiezones krijgen 27 miljoen euro meer uit verkeersfonds

De 196 politiezones in ons land krijgen dit jaar 90,3 miljoen euro uit het Verkeersveiligheidsfonds. Dat is een stijging van 40 procent in vergelijking met vorig jaar, toen er 63,4 miljoen euro te verdelen was.

kdriessens

BR>

Het Verkeersveiligheidsfonds bundelt de meeropbrengsten uit de verkeersboetes in vergelijking met 2002. Vorig jaar is er in België voor 299 miljoen euro aan verkeersboetes geïnd, daarvan vloeit iets meer dan 90 miljoen euro terug naar de politiezones.

De middelen uit het Verkeersveiligheidsfonds worden verdeeld volgens drie criteria. De grootte van de zone, het aantal kilometers asfalt in die zone, en de daling van het aantal zware verkeersongevallen. Over de verdeling van het geld uit het fonds bestaat er nog altijd discussie. Meer dan 80 procent van de boetes komen uit Vlaanderen, maar verhoudingsgewijs stroomt er veel meer geld terug naar - vooral - Wallonië en Brussel.