Dit jaar "normaal gezien" geen waterschaarste bij hitte

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft sinds vorig jaar "normaal gezien" voldoende maatregelen genomen, zodat er dit jaar bij eventuele warmtepieken geen problemen met de watervoorziening zouden mogen zijn.

Belga

In juni 2005 kende Vlaanderen een hittegolf, waarbij de temperaturen opliepen tot 30° C. "De winter van 2004-2005 en het voorjaar van 2005 waren uitzonderlijk droog geweest en in sommige regio's waren er pieken in het verbruik tot 70 procent boven het daggemiddelde", aldus de VMW.

Vooral in het Hageland, maar ook in delen van Limburg, leidde dit tot waterschaarste. De Vlaams-Brabantse gouverneur Lode De Witte vaardigde zelfs een politiebesluit uit dat in de hele provincie op straf van sanctie het gebruik van leidingwater verbood voor zaken als het wassen van auto's en het vullen van zwembaden.

De watermaatschappij heeft er alle vertrouwen in dat dergelijke problemen zich niet meer zullen voordoen, "tenminste als de verbruikspieken niet nog hoger worden". "We hebben vorig jaar onmiddellijk een aantal voorlopige maatregelen genomen om de productiecapaciteit te verhogen, in afwachting van meer structurele maatregelen die wat meer tijd vergen", luidt het. Zo werden bijvoorbeeld de toevoerleidingen versterkt. Meer structurele maatregelen kunnen het plaatsen van watertorens zijn, het bouwen van reservoirs, of nog het plaatsen van hogedrukpompen.

Volgens de maatschappij zijn de problemen onder meer het gevolg van een gewijzigd verbruikspatroon, dat zich kenmerkt door een dalend gemiddeld verbruik per aansluiting, maar een steeds hoger piekverbruik. Wanneer het dan heel warm wordt, raken de regenwaterputten uitgeput en schakelt iedereen tegelijkertijd over op leidingwater om bijvoorbeeld een zwembad te vullen. "De grootste kans op problemen situeert zich steeds in juni, bij de eerste warme periodes van het jaar", aldus nog de VMW. "Eens juli is er ook wel iets meer verbruik, maar zijn er ook veel mensen in vakantie en treden er normaal gezien geen bevoorradingsproblemen op."

De VMW investeert momenteel jaarlijks "tussen 30 en 40 miljoen euro" in installaties, waarbij naar schatting de helft gaat naar het plaatsen van nieuwe installaties, de andere helft naar vernieuwing en onderhoud. Ze is vragende partij om bij verbruikspieken meer water te mogen oppompen dan momenteel door de vergunningen wordt toegestaan.  De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening is met ruim 2,6 miljoen klanten in 171 gemeenten het belangrijkste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen.