Minder administratieve lasten voor jeugdverenigingen

De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat de administratieve verplichtingen voor jeugdverenigingen vermindert. Zo hebben ze voortaan geen erkenning of toelating meer nodig voor de organisatie van activiteiten om hun kas te stijven.

Belga

Dat meldt staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne.

Vlaanderen telt ongeveer 6.000 erkende jeugdverenigingen waarin een half miljoen jongeren actief zijn. Om hun werking te kunnen financieren, organiseren zij vaak activiteiten zoals een wafelbak, de verkoop van bloemen en zo meer. Om dit te mogen doen, hebben ze momenteel niet alleen een erkenning nodig van de minister van Middenstand, maar dienen ze daarnaast voor elke activiteit de toelating te vragen.

Daar maakt Van Quickenborne nu een einde aan. De enige voorwaarde is dat de verenigingen erkend moeten zijn en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden.

"Een aantal weken geleden was de papierberg waarmee de jeugdverenigingen geconfronteerd worden nog volop in de aandacht. De federale regering voegt de daad bij het woord. Een tijdje geleden heeft de regering reeds de tapvergunning en de vergunning sterke drank voor fuiven en feesten afgeschaft. Nu gaan we nog een stap verder met de afschaffing van zowel de erkenning als de toelating voor ambulante handel", stelt de staatssecretaris, die verwijst naar kritiek van zowel de Vlaamse minister voor Jeugd Bert Anciaux als de CD&V over te grote administratieve lasten voor de jeugdsector.