Open Mechelse stadslijst lanceert concrete initiatieven

De nieuwe open stadslijst van Mechelen, een samenwerking tussen voormalige CD&V'ers, VLD, Groen! en enkele onafhankelijken, heeft vrijdag enkele eerste concrete voorstellen gelanceerd voor een beter Mechelen.

Belga

De lijst wil tijdens de komende legislatuur werk maken van een mobiliteitsmasterplan voor de stad en haar ruime omgeving. "Na Antwerpen is het de beurt om in de tweede stad van de provincie Antwerpen een mobiliteitsinfarct op macroniveau te vermijden." zei Mechels burgemeester Bart Somers (VLD).

"Met de steun van hogere overheden, liefst onder voorzitterschap van de provinciegouverneur, en alle betrokken actoren moeten er nu voor Mechelen grote vernieuwende infrastructuurwerken uitgewerkt worden. De zwakker weggebruiker moet beter beschermd worden, de Mechelse ring moet doorgetrokken worden, bedrijfsterreinen moeten onsloten worden en iedereen moet met de toekomstige treinverbinding binnen negen minuten in Zaventem kunnen staan."

Ook het aanpakken van de verkrotting en de strijd tegen huisjesmelkers staat hoog bovenaan de lijst voor de inzet van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een rollend fonds met een startkapitaal van minimaal 2,5 miljoen euro, gefinancierd door Mechelse projectontwikkelaars, moet leegstaande en verkrotte panden opkopen, vernieuwen en weer op de markt brengen om het kapitaal van het fonds in stand te houden.

Ook moeten kopers van verkrotte panden in bepaalde straten, naar het voorbeeld van Bergen en Kortrijk, recht hebben op een drie jaar durende vrijstelling van grondbelastingen. De leegstand boven winkels willen de politici bestrijden met nieuwe woonpremies.

De lijst heeft ook aandacht voor senioren. Zo komt er een vernieuwde ontmoetingsruimte in de oude Mechelse stadsfeestzaal komen, die aangeboden moet worden aan een huurprijs van maximaal 5 euro. Een ander voorstel is om na 21.00 uur taxivervoer aan te bieden voor senioren aan 1 euro. Dat idee zou tegen januari 2007 samen met de taxibedrijven uitgewerkt moeten worden. Het stadsbestuur zou het verschil moeten bijpassen.