VLD wil werfbonus invoeren in Antwerpen

Als het aan de VLD ligt, zal elke belastingplichtige Antwerpenaar binnenkort een werfbonus ontvangen. Op die manier wil de VLD een gedeelte van de winst van de stadsontwikkeling terug laten vloeien naar de Antwerpenaar en in het bijzonder naar de middenstad, zei schepen Ludo Van Campenhout.

Belga

Hij lichtte het voorstel vrijdag toe tijdens een evaluatie van de verkiezingsbeloften die de VLD in 2000 maakte. "De bedoeling van de werfbonus is om elke Antwerpenaar aandeelhouder te maken in de ontwikkeling van de stad", aldus Van Campenhout.

De bonus, die jaarlijks zo'n 40 euro per belastingplichtige kan bedragen, moet verplicht besteed worden in de Antwerpse middenstand. "Op die manier wordt ook voor hen de hinder van de stadsontwikkeling verzacht en zorgen we voor een economische injectie voor de lokale Antwerpse economie", meent Van Campenhout.

Zo zal er op jaarbasis in totaal 7,3 miljoen euro worden geïnvesteerd in de lokale economie, becijferde Van Campenhout. Het voorstel van Van Campenhout zal op 17 juni worden voorgelegd aan het partijcongres in het Elzenveld in Antwerpen. Dat congres betekent meteen de start van de campagne en traditiegtrouw maakt de VLD in de aanloop naar dat congres een evaluatie van de gemaakte verkiezingsbeloften uit 2000.

"Uit die evaluatie kunnen we besluiten dat de VLD woord heeft gehouden. De VLD is de rustige, subtiele kracht in de meerderheid gebleken", meende Van Campenhout. "Op het vlak van veiligheid hebben we onze engagementen verwezenlijkt", zegt schepen voor Veiligheid Dirk Grootjans.

"Dat betekent niet dat we qua veiligheid geen probleem meer hebben. Veiligheid organiseren is heel moeilijk, maar wij hebben gezocht naar een oplossing en niet naar schuldigen en dat is de enige oplossing op lange termijn", vond Grootjans.

Ook op het vlak van stadsfinanciën had de VLD niet gefaald, oordeelde Van Campenhout. "Dankzij de inspanningen van schepen Bungeneers hebben we een begroting in evenwicht kunnen afleveren en hadden we zelfs vaak een marge", aldus Van Campenhout. Bovendien daalden de belastingen in Antwerpen zonder dat de stad daardoor minder inkomsten kon innen. "Antwerpen komt nu niet meer voor in de top van steden met hoge belastingen", besloot Van Campenhout.