Sp.a-Spirit Mechelen wil meer aandacht voor sociaal beleid

De huidige Mechelse coalitie tussen VLD, CD&V/N-VA en Groen! had de voorbije zes jaar te weinig aandacht voor het sociale beleid van de stad. Dat zei het kartel sp.a-Spirit vrijdag op een persconferentie waar ze een paar programmapunten voor de nakende gemeenteraadsverkiezingen in oktober op tafel legde.

Belga

Een warme, gezellige en sociale stad voor àlle Mechelaars, dat wil het kartel al langer. Vrijdag zei het dat te willen bereiken door als stad een duidelijke regisseursrol te spelen in onder meer werkloosheidsbestrijding en de opvang van de alsmaar groeiende groep senioren. Ook de reguliere kinderopvang en de buitenschoolse opvang moet flexibeler en goedkoper, aldus het kartel.

Wat betreft het woonbeleid zijn ze evenmin tevreden en willen ze een alternatief bieden. De stad moet onder meer zelf actief de hoge grond-en huurprijzen bestrijden, weer als regisseur in samenwerking met private partners.

"De voorbije jaar ging er te veel aandacht naar het imago van Mechelen. Dat is een goede zaak, maar mag niet ten koste van de Mechelaar." besloot Caroline Gennez, lijsttrekker van het kartel.