Volgens Moerman is samenwerkingsakkoord wapenhandel nodig

Om het "vergunningshoppen" van wapenbedrijven die willen exporteren tegen te gaan, zal een nieuw wapendecreet alleen niet volstaan. Onder meer om informatie te krijgen over elders geweigerde vergunningen, is volgens Vlaams minister voor Buitenlandse Handel Fientje Moerman een samenwerkingsakkoord nodig.

Belga

Onlangs raakte bekend dat wapenfirma FN munitie voor de P90 - die in het Limburgse Zutendaal gemaakt wordt - met een Waalse licentie uitvoert. Eloi Glorieux (Groen! ), Roland Van Goethem (Vlaams Belang) en Kurt De Loor (sp.a) ondervroegen Moerman hierover woensdag in het Vlaams parlement De gewesten zijn sinds enkele jaren bevoegd voor wapenhandel en leveren vergunningen af voor de in-, uit- en doorvoer van wapens. Ze volgen daarvoor momenteel wel nog de oude federale wet, waardoor bedrijven perfect legaal kunnen kiezen in welk gewest ze een vergunning aanvragen, zei Moerman.

Moerman werkt aan een nieuw wapendecreet en dat zal wapenfabrikanten met maatschappelijke zetel of productiesite in Vlaanderen kunnen verplichten een Vlaamse exportvergunning aan te vragen. Maar dat zal het probleem maar ten dele kunnen oplossen, zegt Moerman, want voor doorvoervergunningen zullen vreemde producenten kunnen blijven kiezen bij welk gewest ze aankloppen. Daarom is een samenwerkingsakkoord nodig en de besprekingen hierover zijn bezig, aldus Moerman. Volgens Moerman is een samenwerkingsakkoord met Buitenlandse Zaken in de maak dat moet zorgen voor meer informatiedoorstroming.