Dewael repliceert over asielhervorming

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael vindt het een goed idee om alternatieven te laten onderzoeken voor de opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra.

Belga

Voorts moet het mogelijk zijn dat de Raad van State zijn achterstand "binnen een redelijke tijdspanne" weg te werken. Dat verklaarde de VLD-minister woensdag tijdens de bespreking van de hervorming van de asielprocedure en de Raad van State. Dewael antwoordde in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op vragen over de wetsontwerpen. Eerder was de MR nog aan het woord.

De minister verwees naar het voorstel van Dalila Douifi (sp.a) om een universiteit of een ander studiecentrum te laten nagaan of er alternatieven bestaan voor de opsluiting van minderjarigen. Hij had het over een "goed voorstel", maar waarschuwde dat er in het verleden al vaak over is gedebatteerd, zonder dat hij één alternatief heeft gehoord.

Dewael pikte ook in op de uitspraak van de auditeur-generaal van de Raad van State dat het zelfs met zes extra auditeurs nog vijftien jaar zal duren vooraleer de achterstand bij het rechtscollege is weggewerkt. De minister is het daar niet mee eens. "Het moet mogelijk zijn die binnen een redelijke tijdspanne weg te werken", luidde het.