Oudste sporen van leven op Aarde gevonden

De vroegste aanwijzingen voor leven op Aarde zijn 3,4 miljard jaar oude steenformaties in Australië. Tot die conclusie komt een team van Australische en Canadese onderzoekers in het Britse vakblad Nature.

Belga

De zogenaamde Stromatolieten zijn onregelmatig gevormde structuren die opgebouwd zijn uit primitieve micro-organismen. Het gesteente heeft dus een biologische oorsprong. Van de Stromatolieten uit de Pilbara-regio in West-Australië werd dertig jaar geleden al vermoed dat ze uit biologisch materiaal waren opgebouwd. Sindsdien vormden ze het voorwerp van een verwoede discussie tussen geologen. Om een einde te maken aan de debatten onderzochten de wetenschappers een 10 kilometer lange kuststrook die goed bewaarde Stromatolieten bevat.

De geologen ontdekten in de genomen stalen formaties van zeer uiteenlopende vormen. Sommige leken op omgekeerde ijshoorntjes, andere op eierdozen. De complexiteit van de structuren duidt volgens de wetenschappers op een biologische oorsprong. Ze kan immers niet worden verklaard door chemische processen of sedimentatie.

De meest plausibele verklaring voor de grillige structuren is de afzetting van micro-organismen onder verschillende omstandigheden. Er zijn ook vandaag organismen bekend die bij de afzetting gelijkaardige vormen aannemen. Het zoeken naar sporen van de vroegste levensvormen op Aarde is belangrijk om naar leven op andere planeten te kunnen speuren.