Amerikaanse Senaat verwerpt verbod homohuwelijk

De Amerikaanse Senaat heeft woensdag zoals verwacht een amendement op de grondwet verworpen, dat een verbod op homohuwelijken instelt. President George W. Bush is sterke tegenstander van het homohuwelijk.

Belga

Met 49 tegen 48 stemmen schaarde een nipte meerderheid van de Senaat zich achter het amendement. Het aantal stemmen was ruim onvoldoende voor een amendementstoevoeging aan de grondwet. De grondwet eist immers een twee derdemeerderheid in beide kamers van het Congres, en nog eens een drie vierde meerderheid van de Amerikaanse staten. Voorstanders van het amendement stellen tevreden vast dat het verbod op homohuwelijken steeds meer ingang vindt in Amerika. De laatste dagen pleitte president Bush krachtig voor een verbod op homohuwelijken. Volgens president Bush is zo'n amendement "het beste middel tegen militante rechters die hun bevoegdheid te buiten gaan door het huwelijk als meest fundamentele instelling van onze beschaving" onderuit te halen.

Ook de religieuze rechtervleugel kant zich sterk tegen homohuwelijken. De groep vormt bovendien een belangrijke basis voor de Republikeinse kiezers. De Democraat Patrick Laehy stelt dat "de grondwet te belangrijk is om voor politieke doeleinden te gebruiken. Het is geen uithangbord om politieke affiches en slogans aan op te hangen, bestemd om gevoelens op te wakkeren voor bevooroordeelde doelen." Massachusetts is de enige staat die het homohuwelijk toelaat. Twintig staten hebben het amendement tegen homohuwelijken al goedgekeurd. Zeven andere staten plannen een referendum over homohuwelijk, samenvallend met de parlementsverkiezingen van november.