Bush bezorgd over islamitische zege in Somalië

De Amerikaanse president George W. Bush is bezorgd dat Somalië een schuiloord voor islamitische terreurbewegingen als al-Qaïda zal worden.

Belga

Dat zei hij in een reactie op het nieuws dat islamitische milities de controle over de hoofdstad Mogadishu hebben verworven. Hun leider, sjeik Sharif Sheikh Ahmed, waarschuwde de VS meteen voor een eventuele interventie in het land. "Onze eerste zorg bestaat erin ervoor te zorgen dat Somalië geen schuiloord voor al-Qaïda wordt, dat het geen plaats wordt waar terroristen aanslagen kunnen beramen en plannen", zo reageerde Bush vanuit Texas. De president verzekerde dat de VS de situatie in Somalië nauwlettend zullen analyseren en een antwoord zullen voorbereiden zodra hij opnieuw in Washington is. Volgens onbevestigde berichten verleenden de VS financiële steun aan de coalitie van krijgsheren die het onderspit moest delven in de bloedige strijd tegen de islamitische milities, verenigd in de Unie van Islamitische Gerechtshoven.

Hun leider, de 42-jarige sjeik Sharif Sheikh Ahmed, verzekerde woensdag in een gesprek met een Arabische krant dat er geen gelijkenis bestaat tussen zijn land en Afghanistan, dat onder het regime van de Taliban in de jaren negentig de vrije hand gaf aan al-Qaïda.

Toch waarschuwde Sharif Sheikh Ahmed de VS voor inmenging in zijn land. "Indien de VS tussenbeide komen in Somalië, zullen we ze een lesje geven dat ze niet snel zullen vergeten". De islamitische leider herinnerde de Amerikanen aan hun wedervaren in 1993. Toen moest het Amerikaanse leger in allerijl het land verlaten nadat achttien soldaten op wreedaardige en vernederende wijze om het leven werden gebracht.