Van Buggenhout in cassatie tegen beslissing handelsrechter

Christian Van Buggenhout zegt woensdag zich niet te zullen neerleggen bij de beslissing van de handelsrechter om hem en het grootste deel van zijn ploeg af te zetten als curatele van Sabena.

Belga

We gaan in cassatie, verklaarde hij op VRT-radio. De advocaat spreekt ook van een "persoonlijke afrekening" en ontkent de aantijgingen als zou er misbruik gemaakt zijn van een visakaart of van belangenvermenging met bevriende bedrijven. Van Buggenhout vertelde op de radio dat de strubbelingen met de rechter-commissaris al maanden aansleepten. Er was discussie over de manier van werken. "De visies waren al maanden verschillend. Begin deze week, een primeur in de geschiedenis, hebben we als curatele dan de wraking gevraagd van de rechter-commissaris". De handelsrechter van Brussel oordeelde echter anders en zette de curatele af. Volgens Van Buggenhout was er geen verweer mogelijk.

Hij ontkent ook dat er oneigenlijk gebruik zou zijn gemaakt van een visakaart door de curatele. "Men zoekt spijkers op laag water". Van Buggenhout beklemtoonde woensdag ook nog eens al het werk dat hij en zijn ploeg de afgelopen jaren hebben gedaan. "De enige die van belang zijn, zijn de schuldeisers en die zijn altijd tevreden geweest over ons werk. We hebben honderden miljoenen beheerd"