Anti-pest-team pleit voor verplichte schooluitstap naar Breendonk

Het anti-pest-team-op-school heeft woensdag bij Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke gepleit voor een verplichte schooluitstap voor alle jongeren tussen 10 en 18 jaar naar het Fort van Breenkdonk of het Joods Museum voor Deportatie en Verzet (JMDV) in Mechelen.

Belga

Het team kreeg het gezelschap van vier schooldirecteurs die mee een enquête voorstelden waaruit blijkt dat leerlingen na zo'n uitstap verdraagzamer zijn. Volgens het team zouden alle 10 tot 18-jarigen tijdens hun schoolloopbaan minstens één keer een bezoek moeten brengen aan het Fort van Breendonk of het JMDV. "Nu heeft nog maar drie vijfde van de 16 tot 18-jarigen dat gedaan", zegt Marc Van Roosbroeck, de voorzitter van de actiegroep. "We willen dat het bezoek grondig voorbereid wordt. Zo hebben we bijvoorbeeld contact met een oud-krijgsgevange van Breendonk en een oorlogswees die zouden kunnen spreken voor de klas." Het anti-pest-team-op-school ondervroeg in april 2.621 jongeren tussen 16 en 18 jaar van veertien Antwerpse scholen naar aanleiding van het idee van Vlaams minister-president Yves Leterme om een uitstap naar het concentratiekamp van Auschwitz op de lijst met schooluitstappen te zetten. Daaruit bleek dat een overgrote meerderheid daar voorstander van is. Een bezoek zou een positief effect hebben op de strijd tegen racisme. Het anti-pest-team-op-school overhandigde de resultaten al eens aan Leterme en deed nu hetzelfde bij Vandenbroucke.

Volgens de directeurs die mee op bezoek gingen bij de minister, heeft een bezoek aan Breendonk of het JMDV wel degelijk effect. "We merken altijd dat de leerlingen onder de indruk zijn en het niet snel vergeten, ook als het leerlingen zijn van het technisch- of beroepsonderwijs", aldus Freddy De Houwer van het GHITO in Nijlen, dat al zijn leerlingen zowel naar Breendonk als het JMDV probeert te laten gaan. Volgens Van Roosbroeck toonde Vandenbroucke zich zeer positief over het initiatief van de actiegroep en werkt hij er samen met zijn Franstalige collega Dupont en Yves Leterme aan om het initiatief te lanceren.