Cassatie keurt leugendetector in strafproces niet af

Een correct toegepaste leugendetector kan moeilijk aangevochten worden voor het Hof van Cassatie. Dat blijkt uit een arrest van 15 februari waarin het Hof van Cassatie zich boog over de toelaatbaarheid van de leugendetector in een strafproces.

Belga

Dat staat woensdag te lezen in de Juristenkrant. Een inverdenkinggestelde voerde voor het Hof van Cassatie vijf argumenten aan om de stukken over zijn verhoor met een leugendetector uit het dossier te laten verwijderen. Het Hof veegde zijn argumenten van tafel en concludeerde dat een verhoor met een leugendetector niet noodzakelijk nietig is. De politie maakt tijdens een vooronderzoek steeds meer gebruik van een leugendetector of polygraaf. Een leugendetector registreert een vijftal lichaamsfuncties die de mens in principe niet kan beheersen en die anders reageren bij stress en emoties.

Het Hof van Cassatie oordeelde dat de polygraaf enkel een bijzondere politieverhoortechniek is en geen deskundigenonderzoek. Volgens Cassatie is het recht op tegenspraak bij de leugendetectortest voldoende gewaarborgd als alle stukken over het verhoor en de test in het strafdossier zijn opgenomen en de verdediging er kennis kon van nemen. De polygraaftest zou ook niet in strijd zijn met het zwijgrecht van de verdachte. Het Hof stelt dat wanneer de verdachte vrijwillig aan de test onderworpen wordt, de test zeker geen middel kan zijn om de verdachte tot bekentenissen te dwingen. Het ontbreken van een wettelijke regeling van de polygraaftest is voor het Hof ook geen bezwaar tegen het gebruik van de leugendetector.

Het Hof van Cassatie laat zomaar de betrouwbaarheid van de polygraaftest niet betwisten. Volgens het Hof vormt de rechter zijn innerlijke overtuiging op basis van alle elementen die hem op regelmatige wijze worden voorgelegd. De rechter is niet verplicht aan een bepaald bewijselement meer of minder geloof te hechten dan aan een ander. De rechter kan dus zelf onaantastbaar beslissen welke waarde hij aan de resultaten van de test wil hechten. Uit dit arrest blijkt dat een correct toegepaste polygraaftest juridisch moeilijk kan worden aangevochten.