5 veehandelaars schuldig aan dierenmishandeling

Het hof van beroep van Bergen heeft woensdag vijf veehandelaars schuldig bevonden aan dierenmishandeling. In totaal stonden zes personen terecht voor dierenmishandeling op de jaarmarkt van Ciney in 2000.

Belga

Om de beroepscarrière van de beklaagden niet te hypothekeren en omdat geen van de beklaagden in het verleden in aanraking kwam met het gerecht, besliste rechter Allard om hen opschorting van de uitspraak toe te kennen voor een periode van drie jaar.

De vijf beklaagden hebben een boete gekregen van maximum 100 euro. De dierenrechtenorganisaties Gaia en Animaux en Péril, die een klacht hadden ingediend tegen de beklaagden, vinden het signaal van het hof van beroep van Bergen "veel te zwak tegenover de wreedheden waaraan de veehandelaars zich te buiten zijn gegaan".