Jongerenkabinet presenteert verkiezingsprogramma

Veertien jongeren die op 8 oktober voor de eerste maal richting stemhokje trekken, hebben een verkiezingsprogramma opgesteld. De tekst omvat vijftig punten: "Misschien is niet alles realiseerbaar op korte termijn, maar dromen moet kunnen."

dswartenbroekx

Het Jongerenkabinet is een initiatief van jeugd- en onderwijsschepen Robert Voorhamme (sp.a). De veertien, tussen 18 en 26 jaar en met verschillende achtergronden, staken meermaals de koppen bij elkaar. Vaak zaten ze rond de tafel met specialisten uit allerlei domeinen. Het denkwerk mondde uit in een 50-puntenprogramma, een leidraad voor het volgende stadsbestuur.

Enkele voorbeelden:

 • Randgemeenten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Mensen uit de rand profiteren immers van de stedelijke voorzieningen en brengen vaak overlast mee.
 • De stad moet jonge ouders helpen, bijvoorbeeld met een ouder-ambtenaar en een maandelijks geboortefeest in elk district.
 • Antwerpen heeft nood aan een pleintjesplan. Pleintjes versterken de aantrekkelijkheid van een buurt.
 • Kinderen van 12 kunnen nog geen belangrijke studiekeuze maken. Daarom moet er een overgangsjaar komen tussen het basisonderwijs en het secundair.
 • De maximumfactuur moet uitgebreid worden naar het secundair onderwijs.
 • Leerlingen moeten theoretische rijlessen krijgen in het zesde middelbaar.
 • Een uitgekiende campagne voor de Zomer van Antwerpen moet de stad een Vlaamse en internationale uitstraling geven.
 • Meer sportloodsen kunnen mensen op een goedkope en laagdrempelige manier in beweging krijgen.
 • Kunstenaars stellen hun werk tentoon in de wijk waar ze wonen om de bewoners bij elkaar te brengen.
 • De Lijn moet haar klantvriendelijkheid vergroten. Gebeurt dat niet, dan moet een blanke werkloze aan elke bushalte postvatten: zo stopt de bus ook voor allochtonen.
 • De Fietshaven, nu een uitleendienst voor studenten, moet uitgebreid worden.
 • In de hele stad kan de huisvuilophaling 's nachts gebeuren. Elke afvalsoort zal wekelijks worden opgehaald.
 • Jongeren die iets mispeuteren, moeten een alternatieve straf, ten dienste van de Antwerpenaar, kunnen krijgen.

Sannaa Agris:

"Het ging er soms hard toe"

Sannaa (18) studeert communicatiewetenschappen op de UA. "Het Jongerenkabinet sluit aan bij mijn studierichting. Daarom wilde ik meedoen. Het begin was niet gemakkelijk: debatteren ging moeizaam, omdat we niet wisten wat ons te wachten stond. Maar nadien liep alles op wieltjes. We hebben wel moeten selecteren en voorstellen samenvoegen. Maar ik ben tevreden met het ruime programma. Het ging er soms hard toe, we bleven maar discussiëren. Daarom wil ik niet onmiddellijk in de politiek stappen."

Hannes Van den Bergh:

"Ik deed veel ervaring op"

"Samen nadenken over de stad, mensen ontmoeten: ik heb tijdens het Jongerenkabinet heel wat ervaringen meegekregen", vertelt Hannes (22), student sociaal agogisch werk. "Eigenlijk was het beter dan ik verwachtte. Alle jongeren vertrokken vanuit hun eigen ervaringen. Ik wilde meedoen omdat ik echt inzit met Antwerpen. Of ik nu zeker de politiek instap? Wellicht niet, want ik wil me niet binden aan één bepaalde partij."

Partijprogramma Jongerenkabinet 2006