CD&V pleit voor dertiende maand kindergeld

Print
In het aangekondigde debat over de koopkracht pleit CD&V voor een dertiende maand kindergeld in september, wanneer gezinnen extra kosten hebben vanwege de start van het nieuwe schooljaar.
Dat heeft partijvoorzitter Jo Vandeurzen gezegd op de gezinsdag van CD&V in het pretpark Bobbejaanland. Om het respect in de samenleving op te krikken, moet er volgens CD&V in de eerste plaats geïnvesteerd worden in het gezin en in de opvoeding. Maatregelen om de koopkracht te herstellen moeten dan ook op gezinnen gericht zijn.

Om de schoolfacturen wat te verlichten, denkt de regering aan een schoolpremie. CD&V ziet echter meer heil in een systeem dat gelinkt is aan het kindergeld.

De christendemocraten vragen ook dat er dringend een oplossing komt voor de Dienst voor Alimentatievorderingen, die voorschotten op niet-betaalde alimentatie uitkeert. Na twee jaar is echter maar 10 procent van de dossiers behandeld.
Nu in het nieuws