Veel leegstand in NMBS-stations

Print
Momenteel staan er in ons land 22 stationsgebouwen volledig en 64 gedeeltelijk leeg. Vijfentwintig hiervan staan voor 50 procent leeg.
Bij de overige gebouwen is de leegstand geringer. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Bruno Tuybens op een schriftelijke vraag van Jef Van den Bergh (CD&V). Naargelang het plan zoekt de NMBS huurders of kopers of heeft de maatschappij plannen voor afbraak.
De leegstand situeert zich vooral in Wallonië. Dat is het geval voor veertien van de volledig leegstaande gebouwen en 51 van de gedeeltelijk leegstaande. Tweeëntwintig stationsgebouwen worden momenteel in hun geheel verhuurd aan derden, in 25 gevallen is dat gedeeltelijk het geval. Zes andere gebouwen werden in erfpacht gegeven.
Nu in het nieuws