Interculturele ontmoetingsdag Vlaams parlement lokt 100-tal deelnemers

Print
In het Vlaams parlement in Brussel hebben zaterdag ruim honderd mensen deelgenomen aan een interculturele ontmoetingsdag.
Die kwam er op initiatief van Vlaams minister van Cultuur en Brussel Bert Anciaux (Spirit), die de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel wilde samenbrengen rond het thema interculturaliteit. Tijdens de voormiddag kwamen acht sprekers vertellen over de realiteit van het interculturele samenleven in Brussel. Het ging telkens om mensen die vanuit hun eigen invalshoek iets kwamen vertellen. Zo namen sp.a-senator Staf Nimmegeers en journalist Christian Laporte het woord, maar ook vertegenwoordigers van de Turkse, Marokkaanse, Oost-Europese, Afrikaanse en Zuid-Europese gemeenschappen en iemand die sprak in naam van erkende vluchtelingen.

Opvallend was de vurige en bezielende speech van Staf Nimmegeers. Die schetste een beeld van de Vlaamse Brusselaars, hoe die dertig jaar geleden net als migranten nu, veel problemen kende in de stad. Hij stelde Anciaux voor initiatieven te nemen die de Vlaming als migrant in de wereld belichten, zodat die zijn beeld over de huidige migranten kan bijstellen. Hij vroeg ook een campagne te starten om het negatieve beeld van Vlaanderen bij buitenlandse correspondenten en ambassadeurs bij te stellen. "Nu wordt veralgemeend: alle Vlamingen zouden fascisten zijn", aldus Nimmegeers. "Het is ontstellend welk beeld buitenlandse ambassadeurs van Vlaanderen hebben." De senator pleitte voorts nog voor meer contact tussen de gemeenschappen in Brussel en Vlaanderen, onder meer door meer te feesten.
Nu in het nieuws