Hervorming rijopleiding lichtjes bijgestuurd

Print
De hervorming van de rijopleiding wordt op enkele punten aangepast.
Zo wordt een voorlopig rijbewijs maximum drie jaar geldig en zullen de begeleiders geen geld mogen vragen voor het begeleiden van kandidaat-bestuurders. Dat heeft minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (sp.a) vrijdag aan Belga bevestigd. De hervorming van de rijopleiding werd eind 2005 een eerste keer goedgekeurd op de ministerraad. Krachtlijnen van de hervorming zijn dat kandidaat-bestuurders op hun 17de kunnen starten met de praktische opleiding en op hun 18de hun rijbewijs kunnen halen. Er blijven drie (in plaats van vier) modules over, waarvan twee via de rijschool. Ofwel kiest men voor zes uur rijles, waarna men minstens drie maanden oefent met begeleider, ofwel voor twintig uur rijles via de rijschool (het huidige model 2), gevolgd door minstens drie maanden oefenen zonder begeleider. Dat kan wel pas vanaf achttien.
Het systeem van de vrije begeleiding blijft bestaan, terwijl de vervroegde rijopleiding (VERO) wordt geschrapt. Wie opteert voor de vrije begeleiding, kan verschillende begeleiders inschakelen. Voorwaarde is wel dat de begeleider minstens acht jaar een rijbewijs heeft. Inspelend op de opmerkingen en kritiek die was geformuleerd in een hoorzitting met alle betrokkenen uit de sector toonde Landuyt zich onlangs bereid de hervorming wat bij te sturen. De grote lijnen blijven echter behouden. Concreet blijven er twee aanpassingen over. Zo wordt de mogelijkheid uitgesloten dat mensen "levenslang" blijven rijden met een voorlopig rijbewijs. Een voorlopig rijbewijs wordt maximum drie jaar geldig. Dat is een pak langer dan de negen of twaalf maanden die nu in de meeste gevallen geldt. Volgens Landuyt is die termijn van drie jaar ook goed voor jongeren die in het buitenland gaan studeren (en die hun opleiding vaak opnieuw moeten starten) en voor jongeren die "trager leren".
De andere aanpassing heeft betrekking op de rol van de begeleiders. Zo moeten die begeleiders hun diensten gratis aanbieden. Mensen mogen er dus geen potentieel aantrekkelijke bijverdienste in zien. De begeleiding moet gratis gebeuren om misbruiken of zwartwerk tegen te gaan. Om het systeem sluitend te maken, voorziet Landuyt strenge controles op de begeleiders. Een beperking op het aantal begeleiders, zoals sommige organisaties hadden voorgesteld, komt er niet. Ook een verlenging van de stageperiode (drie maanden), is niet voorzien. De tekst vertrekt nu naar de Raad van State voor advies. Bedoeling is dat de hervormde rijopleiding start op 1 september 2006.
MEEST RECENT