Vlaamse regering wil charter met verenigingsleven

Print
De Vlaamse regering gaat de dialoog aan met het verenigingsleven om te kijken hoe verenigingen via hun werking een bijdrage kunnen doen om het samenleven te bevorderen. Bedoeling is om een aantal afspraken vast te leggen in een charter.
Het Vlaams regeerakkoord voorziet al in een dialoog met het verenigingsleven, maar de recente gebeurtenissen, onder meer in Antwerpen, zijn voor de Vlaamse regering een extra stimulans.

Vlaams minister-president Yves Leterme kreeg vrijdag van de Vlaamse regering een mandaat om met het verenigingsleven te overleggen. Bedoeling is te kijken hoe de verenigingen in hun werking bijkomende aandacht kunnen hebben voor actief burgerschap, sociale samenhang en diversiteit in de samenleving en voor de vorming van vrijwilligers.
Die engagementen komen in een charter, dat het middenveld ook meer ruimte geeft voor inbreng in het beleid. De Vlaamse regering bekijkt ook hoe een aantal formaliteiten voor de verenigingen geschrapt kunnen worden zodat er meer ruimte komt voor de eigenlijke werking.
MEEST RECENT